Lesgeldtarieven

beurs met geld

  • Op deze pagina kunt u de lesgeldtarieven downloaden (pdf). In verband met subsidieafspraken met de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum gelden voor inwoners van deze drie gemeenten gereduceerde tarieven.
  • De opgegeven tarieven gelden voor een volledig schooljaar. Inschrijvingen gelden vanaf het moment van inschrijven tot het einde van het schooljaar. Bij start van een cursus later dan 1 september wordt het lesgeldtarief naar rato van het aantal resterende lesweken berekend.
  • Aan de  opgegeven tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de administratie van onze school. Zij kunnen eventuele vragen met betrekking tot de tarieven beantwoorden.
  • Op het aanbod van Stichting SMK zijn de Algemene Bepalingen van toepassing.
  • Voor de gesubsidieerde lessen is plaatsing mogelijk voor zover er ruimte is binnen de subsidiebepalingen van de woongemeente. Plaatsing op een wachtlijst kan noodzakelijk zijn.
  • Instrumentale en vocale lessen worden voor maximaal 9 jaar gesubsidieerd. De gemeentelijke subsidies zijn reeds in mindering gebracht van het lesgeldtarief.
     

 


Zelf het tarief berekenen?

Op de pagina Tariefberekening kunt u een indicatie van de lesgelden (voor het huidige schooljaar) berekenen.

 

 

 

 

 

 

Locaties

Brunssum
Henri Dunantstraat 2

Kerkrade

Kosterbeemden 45

Landgraaf
MFC An de Voeëgelsjtang 12

UitsnedeJazz_by_Kids_015.jpg