Kleutermuziek

Kleutermuziek

Muziek maken met kleuters is meer dan muziek alleen!

Muziek is een middel om samen plezier te hebben en levert op die manier een positieve bijdrage aan de totale ontwikkeling van elk kind. Kleuters vinden het heerlijk om met muziek bezig te zijn. Niet alleen een liedje wordt met grote aandacht beluisterd, ook de spelletjes bij de liedjes, het bewegen op muziek en het ontdekken van klankbronnen, spreekt deze leeftijdsgroep aan.

De kinderen komen wekelijks, vergezeld van een volwassene, naar de muziekschool om met muziek aan de slag te gaan. De spelletjes en bewegingen die in de les geleerd worden, kunnen thuis worden verweven met de dagelijkse bezigheden zoals aankleden, eten, opruimen, in bad gaan enz.

De cursus kleutermuziek is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 6 jaar (leerlingen van groep 1 t/m 3 van de basisschool).

In de lessen kleutermuziek wordt aandacht geschonken aan:

  • muziekspelletjes
  • improvisatie
  • dans en beweging
  • creativiteitsontwikkeling
  • muzikaaltechnische vaardigheden (zingen en spelen op instrumenten)
  • eenvoudige muzieknotatie en het uitvoeren daarvan
  • muziek beluisteren en analyseren

Na de cursus kleutermuziek kan je kind doorstromen naar de cursus Muzikids, een wekelijkse groepsles voor kinderen van 6 tot 8 jaar.

LOCATIE EN TIJD

Kerkrade:

  • maandag van 17:00 tot 18:00 uur

In Brunssum en Landgraaf is op dit moment geen kleutergroep. Heb je interesse om met je kleuter in Landgraaf of Brunssum kleutermuziek te volgen? Geef het even aan bij de administratie (zie contactgegevens hieronder). Bij voldoende interesse kan ook in Landgraaf en/of Brunssum een groep starten.