Meedoen met cultuur

Meedoen met cultuur

Leren muziek maken en dansen is meer dan een doel op zich. Muziek en dans geeft vreugde en plezier, wordt begrepen in iedere taal en verbindt ons allemaal. Daarnaast laten talloze wetenschappelijke onderzoeken zien dat muziek en dans:

  • zorgt voor ontspanning van lichaam en geest
  • een positief effect heeft op ziektes als Parkinson en Alzheimer
  • van belang is bij de taalontwikkeling
  • kan helpen om beter te leren plannen, besluiten te nemen en efficiënt te denken
  • creativiteit vergroot
  • het inlevingsvermogen versterkt
  • het zelfvertrouwen kan vergroten
  • de bereidheid en het vermogen om actief deel te nemen aan de samenleving vergroot

Maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid en (mentale) gezondheid kunnen door de inzet van cultuur in het algemeen, en muziek en dans in het bijzonder, via een andere invalshoek benaderd worden. SMK zoekt daarom steeds meer de verbinding op met gemeenten, culturele instellingen, welzijnsorganisaties, zorgpartners, bedrijven en organisaties. Samen worden projecten opgezet die het sociaal en het cultureel domein overstijgen. Zo kunnen we elkaar versterken.

 

Onze samenleving groeit!

Onze samenleving groeit!

Op Sjiep

Vanuit de Kerkraadse coalitie Een tegen Eenzaamheid hebben HuB-partners SMK, de Bibliotheek en Parkstad Limburg Theaters samen met welzijnswerk Impuls een ochtend georganiseerd voor senioren uit Kerkrade.

Ouderen die niet snel uit zichzelf de deur uit gaan, werden geactiveerd en begeleid door de welzijnswerkers.

Zij genoten een ochtend en middag van een rondleiding door de gebouwen van HuB, appelflappen gebakken door kinderen van basisschool st. Ursula, spelletjes en een gezellig praatje, een gezamenlijke lunch en een kennismaking met klassieke muziek.

Deze activiteit maakt deel uit van het programma ‘Op Sjiep’ (op stap): een initiatief om eenzaamheid tegen te gaan. Hierin bundelen en versterken welzijnswerk, culturele partners en sportpartners elkaars aanbod.

Samen aan de slag

In samenwerking met gemeente Brunssum en Vrije Akademie Parkstad, heeft de SMK een reeks activiteiten ontwikkeld voor de (volwassen) burger van Brunssum, om verbinding en onderling contact te stimuleren. Zo gingen de deelnemers bijvoorbeeld aan de slag met het schrijven van (levens)verhalen, die vervolgens op muziek werden gezet.

JenS vakantietours

In samenwerking met gemeente Landgraaf, Landgraaf Verbindt, JenS, sportcoaches, welzijnsinstelling Welsun, en collega-instellingen worden in schoolvakanties activiteiten georganiseerd voor jeugd van 0 tot 23 jaar. Hiermee wordt onderling contact gestimuleerd, wordt er bijgedragen aan een zinvolle en prettige tijdsbesteding tijdens vakanties én krijgen de verschillende partners nog beter inzicht in wat er leeft en nodig is onder de Landgraafse jeugd.

Zomerschool Kerkrade

De SMK is partner van de Zomerschool Kerkrade, georganiseerd door Jean-Philippe Rieu, in samenwerking met gemeente Kerkrade. De zomerschool biedt een week lang daginvulling voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Ongeacht achtergrond, gaat iedereen samen aan de slag met zinvolle activiteiten, die niet alleen zorgen voor een fijne tijdsbesteding, maar ook de kinderen leert samenwerken, en elkaar en de wereld om hen heen te begrijpen.

Seniorenorkest

Samen met het ouderenwerk van welzijnsinstelling Impuls in Kerkrade, heeft de SMK enkele jaren geleden een seniorenorkest opgezet. Nieuwe contacten, een prettige sfeer tijdens repetities en het verblijden van andere senioren tijdens optredens in bijvoorbeeld zorginstellingen zijn de mooie resultaten van dit project.

Taal op Tafel

Samen met gemeente Landgraaf, Landgraaf Verbindt, Provincie Limburg, Vistacollege, bibliotheek, JenS, Welsun en Vrije Akademie Parkstad is een project opgezet om de geletterdheid van inwoners van Landgraaf te bevorderen. Door middel van (culturele) activiteiten met een taalelement, worden mensen die ondersteuning kunnen gebruiken doorverwezen naar het Taal+ aanbod van Vistacollege.

BreinKracht

Samen met een muziektherapeute ontwikkelde de SMK de cursus Breinkracht. Deze cursus geeft door middel van muziek handvatten in het dagelijks leven om stress te verlagen, en zo ‘Breingezonder’ te kunnen leven. De cursus kan individueel of in kleine groepjes worden gegeven. Stichting MEL (een samenwerking tussen zorginstellingen in Landgraaf) en de SMK hebben de handen ineengeslagen en bieden Breinkracht nu aan voor jongvolwassenen in Landgraaf. Bij de SMK is deze cursus op dit moment individueel te volgen.

 

Muziekmiddag voor mantelzorgers

Samen met CMWW (de welzijnsinstelling van Brunssum) heeft de SMK een muziekmiddag voor mantelzorgers georganiseerd. Een djembéworkshop en een optreden van leerlingen van de SMK stonden op het programma, en zorgden voor een zorgeloze middag voor mantelzorgers uit Brunssum.

Bij SMK kun je ook op de volgende manieren meedoen met cultuur:

Individuele muziekles voor speciale doelgroepen

Bij SMK kan iedereen terecht voor individuele muziekles. In overleg met ouders/begeleiders kunnen doelen worden gesteld die passen bij het niveau van de leerling. De focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Groepsles voor speciale doelgroepen

In mei 2023 start SMK met de Spektakelband: Een band voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees er hier meer over!

Teambuilding

Je collega’s van een andere kant leren kennen, samenwerken, naar elkaar luisteren, op elkaar reageren. En daarnaast een gezellige middag met elkaar hebben met veel muziek. Bijvoorbeeld met een workshop djembé, zang, popband, boomwhackers of bodypercussion. SMK stelt in overleg een programma op maat samen.

Wil je meer weten over mogelijke muzikale projecten die het sociaal en cultureel domein overstijgen? Of heb je een idee of wens voor een bepaalde doelgroep? Neem contact op met Ruth Maassen.