Nieuws

Muziekles keert terug op basisscholen Brunssum, Kerkrade en Landgraaf

Leerlingen van de basisscholen in Brunssum, Kerkrade en Landgraaf kunnen vanaf september 2021 structureel wekelijks muziekles volgen. De drie gemeenten en onderwijsstichting Movare hebben hiervoor extra geld vrijgemaakt. Het programma, Meer Harmonie in de Samenleving, heeft voorlopig een looptijd van vier jaar (2021-2025).

De muzieklessen zijn bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het gaat in de drie gemeenten om ruim 7.500 kinderen op 31 basisscholen (27 reguliere basisscholen en 4 scholen voor speciaal onderwijs).

EXTRA INVESTERING
Meer Harmonie in de Samenleving begon als een pilot op 10 scholen in januari 2020. In het schooljaar 2020-21 werd het aantal scholen uitgebreid naar 20. Doel van de pilot was om te onderzoeken of een structurele invoering van muziekonderwijs haalbaar en betaalbaar was voor de deelnemende gemeenten en onderwijspartners en in samenwerking met het culturele veld.

De gemeenten en onderwijsstichting Movare hebben op basis van de ervaringen van de pilot besloten om gezamenlijk de komende vier jaar, vanaf schooljaar 2021-22, ruim 400 duizend euro extra te investeren in muziekonderwijs op de basisscholen.

Leidend daarbij is de overweging, zegt wethouder Jo Schlangen van Kerkrade, dat “wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat musiceren heel goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Goed muziekonderwijs in elk leerjaar is daarmee fantastisch”.

Naast het bieden van ontspanning en plezier leveren muzieklessen een essentiële bijdrage aan de drie hoofddoelen van onderwijs: kennis- en talentontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Of zoals wethouder Alex Schiffelers van Landgraaf het samenvat: “Muziek helpt jongeren op een positieve manier op te groeien”.

MOOIER EN HARMONIEUZER
De wekelijkse muzieklessen brengen de kinderen straks in aanraking met een zo breed mogelijk muzikaal aanbod. Vanuit die basis, zo is de ambitie van Meer Harmonie in de Samenleving, kunnen kinderen zichzelf muzikaal verder en breder ontwikkelen. Daarbij zijn het samen muziek beleven en het samen muziek maken de belangrijkste uitgangspunten.

Dat gebeurt zowel binnen- als buitenschools, in speciale klassen voor bijvoorbeeld koor, dans of popmuziek. Maar het programma gaat verder, zegt wethouder Servie L’Espoir van Brunssum. “We zoeken ook de samenwerking met culturele partners, zoals lokale muziekverenigingen, of met culturele evenementen, zoals Pinkpop, het Wereld Muziek Concours of, vanzelfsprekend, met de Parade bij ons in Brunssum”.

Door deze verbinding tussen onderwijs, cultuur en maatschappij ontwikkelen kinderen niet alleen een brede muzikale oriëntatie, maar wordt ook een beroep gedaan op 21-eeuwse vaardigheden als creatief en kritisch denken, problemen oplossen, en samenwerken, aldus de ambities van Meer Harmonie in de Samenleving. “Onze droom”, zegt Kiki Huijnen-Becks van Movare, “is structurele en kwalitatieve muziekles voor elk kind. Daarmee maken we de samenleving een beetje mooier en harmonieuzer”.

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
De Universiteit Maastricht gaat de komende jaren het programma Meer Harmonie in de Samenleving volgen en onderzoeken op welke wijze de ontwikkeling van de kinderen profiteert van deelname aan het programma.

Aan het programma nemen deel de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf, onderwijsstichting Movare, basisscholen Benjamin en Franciscus, en muziekschool SMK.

Alle partijen hebben de intentie uitgesproken om het project na de eerste vier jaar met nog eens eenzelfde periode te verlengen. Het programma wordt in het derde jaar (2024) geëvalueerd, waarna een definitief besluit plaatsvindt over verlenging tot 2029.