Tarieven

Tarieven

Op deze pagina is het totaaloverzicht van de lesgeldtarieven te downloaden. Hieronder enkele opmerkingen over de tarieven:

  • In verband met subsidieafspraken met de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf gelden voor inwoners van deze drie gemeenten lagere tarieven.
  • De opgegeven tarieven gelden voor een volledig schooljaar. Inschrijvingen gelden vanaf het moment van inschrijven tot het einde van het schooljaar. Bij start van een cursus later dan 1 september wordt het lesgeldtarief naar rato van het aantal resterende lesweken berekend.
  • Aan de opgegeven tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij vragen over de tarieven contact op met de administratie.
  • Voor de gesubsidieerde lessen is plaatsing mogelijk voor zover er ruimte is binnen de subsidiebepalingen van de woongemeente. Plaatsing op een wachtlijst kan noodzakelijk zijn.
  • Instrumentale en vocale lessen worden voor maximaal 9 jaar gesubsidieerd.

LESGELDTARIEVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2022-2023